Visans Skepp  
 

Bruksmuséet grundades år 1979.

År 1728 byggdes mjöl och sågkvarn. Den var i 2 våningar. I början av 1900-talet byggdes ny modern kvarn i 4 våningar, den drevs till 1964.

Bruksmuséet är inrymt i kvarnbyggnaden.
Våning 1.
Svarvar - motorer - gengasaggregat - värmepannor.
Våning 2.
Kokkärl - övrigt handelsgjutgods. Stämplingsklocka från 1910 - stenmangel från 1800-talet - hästdroska som använts vid bruket från tidigt 1800-tal - svarvar 7" från 1915 till dagens konstruktioner - fräsmaskiner.
Våning 3.
5 st motobåtar från båtbyggeriets start år 1946. -Med 20 estländska flyktingar.
Våning 4.
Järnspisar - kaminer - pumpar - plogar - äldre verktyg - redskap för malmupptagning - brandredskap.

Smedstugorna byggdes år 1750.

Det var bostäder för hammarsmedar - stall och ladugårdsfolk. I de sex stugorna var det elva lägenheter och ett rum och kök.

Husen voro rivningshotade år 1980, men då köpte Ivar Gustafsson dem och gjorde en omfattande renovering i samråd med riksantikvarien åren 1980-1982. Kostnad 3 miljoner. Nu bör husen stå i ytterligare 200 år.

Smedstugorna 2024